School zonder Muren

Per 1 januari 2024 kunnen leerlingen ingeschreven worden bij de School zonder Muren voor de duur van het traject mits:
- De leerling in het bezit is van een geldige toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs
- De leerling valt onder één van de volgende samenwerkingsverbanden:

* SWV PO/VO Midden Holland Rijnland
* SWV PO/VO Leiden
* SWV PO/VO Duin en Bollenstreek

Ook voor leerlingen die buiten deze samenwerkingsverbanden vallen, is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de School zonder Muren. Voor alle procedures verwijzen wij u naar het kopje “Voor professionals”.

Leerlingen die een inschrijving hebben bij een Leo Kanner locatie vallen buiten deze regeling. Zij blijven ingeschreven bij de betreffende locatie.

Kijk voor de voorwaarden op onze website. (IN ONDERHOUD)

School zonder Muren

Per 1 januari 2024 kunnen leerlingen ingeschreven worden bij de School zonder Muren voor de duur van het traject mits:
- De leerling in het bezit is van een geldige toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs
- De leerling valt onder één van de volgende samenwerkingsverbanden:

* SWV PO/VO Midden Holland Rijnland
* SWV PO/VO Leiden
* SWV PO/VO Duin en Bollenstreek

Ook voor leerlingen die buiten deze samenwerkingsverbanden vallen, is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de School zonder Muren. Voor alle procedures verwijzen wij u naar het kopje “Voor professionals”.

Leerlingen die een inschrijving hebben bij een Leo Kanner locatie vallen buiten deze regeling. Zij blijven ingeschreven bij de betreffende locatie.

Kijk voor de voorwaarden op onze website. (IN ONDERHOUD)

Fundament Voor wie Contact

Laatste nieuws

Waar wil je meer over weten?