School zonder Muren

Wij zien het als de maatschappelijke taak, verantwoordelijkheid en opdracht om samen op zoek te gaan naar een passend toekomstperspectief voor leerlingen die nu nog niet (geheel) deel kunnen nemen aan het onderwijs binnen de muren van een schoolgebouw. Om dit waar te maken werken we vanuit de visie:

“Elk kind is uniek en mag zich ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden “

We zijn letterlijk en figuurlijk een School zonder Muren: we hebben geen schoolgebouw, we denken out of the box. Of een leerling nu thuis is, op de dagbesteding of waar dan ook, we gaan naar de leerling toe. We gaan altijd, zoomen in op het kind, blijven positief en geven niet op. Daarmee geven we het signaal af aan de leerling:

‘Jij bent belangrijk genoeg om te komen!’.


Vanaf 1 mei zullen er geen individuele trajecten meer gestart worden voor de zomervakantie. Het is nog wel steeds mogelijk om een oriëntatie en een aanvraag in te dienen voor een traject voor het komende schooljaar.School zonder Muren

Wij zien het als de maatschappelijke taak, verantwoordelijkheid en opdracht om samen op zoek te gaan naar een passend toekomstperspectief voor leerlingen die nu nog niet (geheel) deel kunnen nemen aan het onderwijs binnen de muren van een schoolgebouw. Om dit waar te maken werken we vanuit de visie:

“Elk kind is uniek en mag zich ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden “

We zijn letterlijk en figuurlijk een School zonder Muren: we hebben geen schoolgebouw, we denken out of the box. Of een leerling nu thuis is, op de dagbesteding of waar dan ook, we gaan naar de leerling toe. We gaan altijd, zoomen in op het kind, blijven positief en geven niet op. Daarmee geven we het signaal af aan de leerling:

‘Jij bent belangrijk genoeg om te komen!’.


Vanaf 1 mei zullen er geen individuele trajecten meer gestart worden voor de zomervakantie. Het is nog wel steeds mogelijk om een oriëntatie en een aanvraag in te dienen voor een traject voor het komende schooljaar.Fundament Voor wie Contact

Laatste nieuws

Waar wil je meer over weten?