School zonder Muren

De Leo Kanner Onderwijsgroep kiest ervoor om voorop te lopen in het ontwikkelen van vernieuwende onderwijstrajecten voor kinderen die, vaak in combinatie met een zorgbehoefte, niet tot ontwikkeling komen binnen het bestaande onderwijsaanbod.

De School zonder Muren is opgezet om deze andere manieren om tot leren te komen vorm te geven en aan te bieden.

School zonder Muren

De Leo Kanner Onderwijsgroep kiest ervoor om voorop te lopen in het ontwikkelen van vernieuwende onderwijstrajecten voor kinderen die, vaak in combinatie met een zorgbehoefte, niet tot ontwikkeling komen binnen het bestaande onderwijsaanbod.

De School zonder Muren is opgezet om deze andere manieren om tot leren te komen vorm te geven en aan te bieden.

Fundament Voor wie Contact

Laatste nieuws

Waar wil je meer over weten?