Waarom geen "Muren"


Waarom hebben wij geen 'Muren'

Wij hebben geen fysieke ruimte waar we leerlingen ontvangen maar gaan naar verschillende plekken om ondersteuning in onderwijs te bieden. Ook denken we niet in ‘muren’, maar gaan juist op zoek gaan naar andere (innovatieve) manieren om tot ontwikkeling en leren te komen. De School zonder Muren werkt nauw samen met diverse (jeugdzorg)organisaties.

Onze bouwstenen

Wij vinden het belangrijk om aanwezig te zijn en blijven in het leven van leerlingen, ook als het moeilijk loopt. Wij hebben geduld bij en vertrouwen in het zoeken naar ingangen om tot leren te komen, werken planmatig handelingsgericht en bieden maatwerk. Wij gaan actief op zoek naar andere manieren van leren. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is daarin leidend. We bespreken dit samen met ouders en andere betrokkenen. Wij handelen als deel van een netwerk, in het team en met ouders. Gaande het traject zal blijken of (terug)plaatsing op de desbetreffende school passend is of dat een ander (toekomst)perspectief wenselijk is. We evalueren planmatig en bespreken wanneer er geschakeld kan gaan worden naar een volgende stap.