Voor professionals

Vanaf 1 mei zullen er geen individuele trajecten meer gestart worden voor de zomervakantie. Het is nog wel steeds mogelijk om een oriëntatie en een aanvraag in te dienen voor een traject voor het komende schooljaar.

School zonder Muren is er voor leerlingen die gedurende kortere of langere periode geen onderwijs volgen (thuiszitters) of dreigen uit te gaan vallen binnen het reguliere aanbod van het (speciaal) onderwijs.

We zijn er voor leerlingen vanaf 9 t/m 18 jaar met een gemiddeld intelligentie profiel.

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om leerlingen van buiten de LKO (Leo Kanner Onderwijsgroep) in te schrijven bij de School zonder Muren. De inschrijving van een leerling zal aan het einde van een traject bij de School zonder Muren terug gaan naar de stamschool tenzij er overeenstemming is op een ander perspectief.

Meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Aanvraag bij de School zonder Muren”

Wie kunnen gebruik maken van de School zonder Muren

Leerlingen die gedurende kortere of langere periode geen onderwijs volgen (thuiszitters) of dreigen uit te gaan vallen binnen het reguliere aanbod van het (speciaal) onderwijs. Gemeenschappelijk kenmerk is dat zij allen een complexe (intensieve) ondersteuningsbehoefte of ondersteuningsvraag hebben en dat deze zich uitstrekt over de domeinen zorg en onderwijs. Oorzaak van hun ondersteuningsvraag is in veel gevallen een optelsom van factoren. Vanwege hun ondersteuningsvraag is deelname aan het onderwijs problematisch, op de achtergrond geraakt of zelfs volledig uit het zicht verdwenen..

We kennen 4 instroom mogelijkheden:

  1. Voor leerlingen MET EEN TLV vanuit een SWV die valt onder de experimenteerregeling
  2. Voor leerlingen ZONDER EEN TLV vanuit een SWV die valt onder de experimenteerregeling
  3. Voor leerlingen vanuit een SWV die NIET vallen onder de experimenteerregeling
  4. Voor leerlingen vanuit 1 van onze LKO locaties

Vanaf 1 januari kunnen wij leerlingen, d.m.v. de experimenteerregeling, inschrijven bij de School zonder Muren. Meer informatie over de experimenteerregeling vindt u hier.

Uitstroom:

Een leerling stroomt altijd terug naar/wordt weer ingeschreven bij de stamschool, tenzij er overeenstemming is op een ander perspectief.