BinnensteBuitenTuin

Zorg-en onderwijsklas BinnensteBuitenTuin

Bij aanmelding bij de BinnensteBuitenTuin is er de mogelijkheid om een dagbestedingstraject te combineren met begeleiding in onderwijs. Dit wordt verzorgd in de Zorg- en Onderwijsklas. De Zorg- en Onderwijsklas is een samenwerking met de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep, afdeling School zonder Muren (hierna te noemen Leo Kanner Onderwijsgroep SzM). De locatie van de Zorg- en Onderwijsklas is gevestigd in Warmond aan Waagdam 2a.

Voor wie?

Jongeren die ingeschreven staan op de BinnensteBuitenTuin

Alleen jongeren die ingeschreven staan op de BinnensteBuitenTuin en een dagbestedingstraject volgen, kunnen deelnemen aan de Zorg- en Onderwijsklas. De klas is voor jongeren tussen de 11 en 18 jaar oud.

  • De leerlingen staan ingeschreven bij een locatie van de Leo Kanner Onderwijsgroep.
  • De leerling staat ingeschreven bij een externe school, die bij SzM een onderwijstraject heeft aangevraagd

Jongeren met voornamelijk internaliserende klachten

In de Zorg- en Onderwijsklas wordt onderwijs geboden aan jongeren met diverse (internaliserende) psychiatrische problematiek. Het kan gaan om autisme, angst- en depressieve klachten of lichamelijk (onverklaarbare) klachten.

Jongeren van zowel van regulier als speciaal onderwijs

De jongeren volgen onderwijs in het regulier of speciaal onderwijs en werken aan terugkeer naar school. Jongeren komen van diverse middelbare scholen en staan daar ook ingeschreven. Hoewel het bieden van een onderwijsperspectief het doel is, kan tijdens het traject blijken dit niet haalbaar is voor de leerling. In dat geval wordt toegewerkt naar een ander realistisch perspectief, zoals bijvoorbeeld arbeid.

Binnenste Buitentuin
Aanvraagprocedure