Inizo

Zorg-en onderwijsklas INIZO

Bij aanmelding bij Inizo is er de mogelijkheid om een dagbestedingstraject te combineren met onderwijs. Dit wordt verzorgd in de Zorg- en Onderwijsklas. De Zorg- en Onderwijsklas is een samenwerking met de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep, afdeling School zonder Muren (hierna te noemen SzM). De locatie van de Zorg- en Onderwijsklas is gevestigd binnen de muren van Inizo.

Voor wie?

Jongeren die dagbesteding volgen bij Inizo

Alleen jongeren die ingeschreven staan bij Inizo en een dagbestedingstraject volgen, kunnen deelnemen aan de Zorg- en Onderwijsklas. De leerlingen staan ingeschreven bij een locatie van de Leo Kanner Onderwijsgroep, dan wel bij een externe school*, die bij SzM een onderwijstraject heeft aangevraagd. Er moet perspectief zijn richting onderwijs binnen 2 jaar.

Jongeren met voornamelijk psychiatrische en/of gedragsproblematiek

In de Zorg- en Onderwijsklas wordt onderwijs geboden aan jongeren met diverse psychiatrische problematiek.

Jongeren vanuit een locatie van de Leo Kanner Onderwijs groep, of een externe school die een aanvraag heeft ingediend

Het betreft met name jongeren met een inschrijving bij een van de Leo Kanner locaties, voor wie geen passende plek (tijdelijk) meer kan worden geboden. Daarnaast is het mogelijk dat externe scholen een aanvraag doen bij de SzM om het onderwijsaanbod van een jongere die dagbesteding heeft bij Inizo, (tijdelijk) over te nemen. Zie website SzM voor oriëntatie en aanvraagprocedure. Hoewel het bieden van een onderwijsperspectief het doel is, kan tijdens het traject blijken dat dit niet haalbaar is voor de leerling. In dat geval wordt toegewerkt naar een ander realistisch (toekomst)perspectief, zoals bijvoorbeeld arbeid of (arbeidsmatige)dagbesteding.

Website Inizo
Aanvraagprocedure