Onderwijs-Zorgklas Leiderdorp

De Onderwijs-Zorgklas in Leiderdorp is een samenwerking tussen School zonder Muren en de VSO locatie P.C. Hooftcollege van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Het doel van de Onderwijs-Zorgklas is om leerlingen meer oefenruimte te geven binnen de muren van een school alvorens de stap te maken terug naar onderwijs of om leerlingen voor een korte periode een plek te bieden waar onderzocht kan worden of terugkeer naar onderwijs mogelijk is.

Hoewel het bieden van een onderwijsperspectief het doel is, kan tijdens het traject blijken dat dit niet haalbaar is voor de leerling. In dat geval wordt toegewerkt naar een ander realistisch (toekomst)perspectief, zoals bijvoorbeeld arbeid of dagbesteding. De Onderwijs-Zorg klas is gevestigd binnen de muren van P.C. Hooftcollege.

Voor wie?

Leerlingen van School zonder Muren

  • De leerlingen staan ingeschreven bij een locatie van de Leo Kanner Onderwijsgroep
  • De leerlingen staan ingeschreven bij een externe school, die bij SzM een onderwijstraject heeft aangevraagd.

Leerlingen met voornamelijk psychiatrische en/of gedragsproblematiek

In de onderwijs-zorgklas wordt onderwijs geboden aan leerlingen met diverse psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Er is sprake van beperkte belastbaarheid. Op individueel niveau wordt afgewogen welke zorgbehoefte er binnen en buiten de klas nodig is.

Leerlingen met uiteenlopende leerwegen en leerjaren

Het onderwijsniveau ligt tussen beroepsgerichte leerroute en gymnasium. De leerkrachten zijn echter geen vakdocenten, waardoor de nadruk ligt op de begeleiding van onderdelen van de leerlijn van de basisvakken Engels, Nederlands, en rekenen/wiskunde.


Door wie?

In de onderwijs-zorgklas is altijd een bevoegde leerkracht aanwezig met expertise op het gebied van gedragsproblematiek voor 5 ochtenden in de week. Daarnaast is er altijd een pedagogisch medewerker aanwezig. De leerkracht is verantwoordelijk voor de leervaardigheden en de cognitieve ontwikkeling. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij worden ondersteund door de orthopedagoog van de School zonder Muren.