Voor wie


De School zonder Muren is er voor kinderen van 9 t/m 18 jaar die, vaak in combinatie met een zorgbehoefte, niet tot ontwikkeling komen binnen het bestaande onderwijsaanbod.